2012. szeptember 3., hétfő

Gárdonyi Géza: Egri csillagok - IV. rész - Eger veszedelme - Olvasónapló
1.fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Cecey Éva (24 éves)
Bornemissza János, Gergely és Éva fia, 6 éves
Réz Miklós diák (16 éves)
Balogh Tamás révfalusi nemes
1552
Sopron

Cecey Éva soproni házukban látja vendégül Miklós diákot, aki külföldi útra készül. Éva Gergely ruhái közül válogat a diáknak. Kezébe akad az a mellény, amit Gergely akkor viselt, amikor török fogságba esett és Hajván segítségével szabadult ki. Éva a mellény zsebében talál egyet azok közül a papírok közül, amiket Hajván adott elolvasásra Gergelynek. Miklós diákkal együtt rájönnek, hogy a lapon lévő rajz Eger várának tervrajza. Éva sajnálja, hogy nem hamarabb találta meg a rajzot, mert Gergely két héttel korábban ment el Egerbe, Éva apjával az immár 70 éves Ceceyvel együtt. Közben körülöttük futkos Éváék fia, Bornemissza Jancsi.
Egyszercsak látogató érkezik, aki Balogh Tamás, révfalusi nemes néven mutatkozik be és Gergelyt keresi, mondván, hogy azt hallotta Gergely eladná néhány ékszerét. Éva csodálkozik, nem nagyon van nekik ékszerük. Balogh Tamás ezután már konkrétan azután érdeklődik, hogy nincs-e Gergelynek egy köves gyűrűje. Éva azt mondja, hogy van, de azt Gergő magával vitte Egerbe. közben Jancsi elmegy a diákkal a vásárba trombitát venni. Balogh Tamás is elbúcsúzik. Évának rossz érzése támad, mintha ismerné valahonnan a félszemű magyar nemest, végül rájön, hogy Balogh Tamás nem volt más, mint Jumurdzsák, aki azóta is a talizmánját keresi. Éva kétségbeesetten szalad a vásárba, hogy megtalálja a fiát, de késő, Jumurdzsák elrabolta.


2. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Dobó István
Mekcsey István
Sárközi a ragyás cigány
Sukán János
1552 szeptembere
Útban Eger felé, Eger

Gergely kétszázötven emberével tart Eger felé, amikor egy nagy csoport katonára lesz figyelmes, akik Eger felől jönnek. Kiderül, hogy katonaszökevények, akik elhagyták a várat, mert szerintük olyan kevés emberrel, amennyi Dobónak van, nem lehet megvédeni. Gergely gyávának nevezi őket és közéjük gázol a lovával. Nem sokkal később az út mentén árokba borult szekérre lesz figyelmes, amit a cigányok éppen próbálnak kerékre állítani. A cigányok között Gergely örömmel fedezi fel Sárközit, a ragyás cigányt. (Azt nem tudjuk meg, hogy sárközi hogyan szabadult ki a török fogságból, 1. rész, 12. fejezet). Nagy nehezen Sárközi is ráismer Gergelyre, vicces beszélgetés közben megegyeznek, hogy a cigány Gergővel tart Egerbe.
Amikor már nincsenek messze Egertől, Gergely előrevágtat, nyomában a cigánnyal. Dobó először nem ismeri meg, de aztán örömmel öleli meg. Gergely talákozik Mekcseyvel is. Mint kiderül mindketten megnősültek, és igaza lett annak idején a cigányasszonynak (1. rész, 10. fejezet), Dobó valóban egy Sára nevű nőt vette el, Mekcsey felesége egy Szúnyogh Eszter nevű lány lett. Dobó körbemutatja a várat Gergelynek, közben megismerkedik Sukán bácsival a számtartóval, Pető Gáspárral a király seregéből, Fügedy Jánossal és Hegedűs Istvánnal a kassai hadnaggyal, és örömmel találkozik újra Bálint pappal.

3. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Péter
Dobó István
Bakocsai
A levélhozó parasztember
1552 szeptember 9
Eger

Dobó a Maklár nevű faluig őrök láncolatát állította fel, hogy azonnal jelenteni tudják neki, ha jön a török. A tisztek most ott állnak az egyik bástyán és látják, hogy egy lovas vágtat sebesen a vár felé. kiderül, hogy az őrök egyike az, Bakocsai, Gergely emberei közül. Bakocsai fején hosszú vágás van, a nyergéről egy török feje csüng. Jelenti, hogy jön a török sereg, és amint észrevették őt és társait rögtön el akarták fogni, ketten el is estek közülük, míg Bakocsai az őt üldöző törököt megölte és levágta a fejét. Dobó megdicséri Bakocsait és tizedessé lépteti elő.
Bakocsai után nem sokkal egy lovas parasztember is érkezik a várba, Dobót keresi. Kiderül, hogy levelet hozott a töröktől. Dobó láncra vereti a parasztot, amiért az el merte hozni a levelet, majd Gergővel az egész vár népe előtt felolvastatja, hogy mit írt a török. A levelet a török vezér Ahmed pasa írta és felszólítja benne az egrieket, hogy adják át a várat, cserébe semmi bántódásuk nem esik. Dobó kijelenti, hogy: „- Íme - mondotta acélos, de keserű hangon -, ez az első és utolsó levél, amely töröktől jött ebbe a várba, s el is olvasódott. Megérthettétek belőle, hogy mért jön. Szabadságot hoz karddal és ágyúval. A keresztény vérben fürdő pogány császár hozza ránk ezt a szabadságot. Nem kell? Ha nem kell szabadság, levágja a fejünket! Hát erre válaszoljunk. Ez a válaszom!” És összegyűri a levelet, a paraszt arcába vágja és tömlöcbe záratja.

4. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Péter
Dobó István
Kristóf, dobó apródja
A várbeli tisztek
1552 szeptember 9
Eger

Dobó a levél felolvasása utána a tiszteket a palotába rendeli. Mellette van a fiatal Kristóf apród is. Dobónak két apródja volt, de a másikat, Balogh Balázst hazaküldte az anyjához – túl fiatal volt még az apród és a család egyetlen fiúgyermeke – , Nagy Lukács nevű hadnagyával, aki mindig a török körül portyázott.
Amikor megérkeznek a tisztek, Dobó először felolvastatja Gergellyel, hogy ki, melyik város, melyik úr mennyi katonát küldött Eger védelmére, a végső szám „száz ember híján kétezer” ezután dobó felolvastatja, hogy milyen fegyverek és mennyi van a várban. Végül öt pontban megesketi a tiszteket, hogy soha nem adják meg magukat a töröknek. Ezután pedig elmondja, hogy ő hogyan képzeli el a vár védelmét, kit hova, mennyi emberrel fog elhelyezni a  falakon, végül összehívja a vár egész népét és őket is megesketi.

5. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín

1552 szeptember 9
Eger

Dobó aznap este vacsorát ad, amelyen részt vesznek: „Az asztal egyik végén Dobó ült, másik végén Mekcsey. Dobó mellett jobb felől Bálint pap ült, bal felől Cecey. A pap mellett Pető. Petőt különben is meg kellett becsülni azzal a hellyel. A bátyja, Pető János, udvari méltóság volt: a király főpoharasa. Annak a révén kapták a puskaport meg az öt tűzmestert Bécsből. Csak aztán következett vagy kor vagy rang szerint, részint Mekcseytől, részint Dobótól számítva a sort: Zoltay, Bornemissza, Fügedy. Aztán Koron Farkas, az Abaúj megyei gyalogosok hadnagya, Kendy Bálint és Hegedüs István, Serédy György hadnagyai, akik ötven drabantot hoztak; Fekete Lőrinc, aki Regécből jött tizenötödmagával; Lőkös Mihály, akit száz gyaloggal küldtek a szabad városok; Nagy Pál, Báthory György harminc drabantjának hadnagya, bikaerejű, merész ember; Jászai Márton, a jászai prépost negyven drabantjának hadnagya, Szenczi Márton szepesi hadnagy, aki negyven gyalogost hozott; Bor Mihály, kitűnő puskás, Sáros megye küldte hetvenhat gyaloggal; Ugocsából ott volt Szalacskai György és Nagy Imre. Az utóbbit Homonnay Gáborné küldte tizennyolc gyaloggal. Eperjesről Blaskó Antal jött el.
A nevezettek mind hadnagyok. Az utánuk való rendben ült Paksy Jób, a legszálasabb tiszt a király seregéből, s Bolyky Tamás, a borsodi ötven puskás hadnagya. Ezek később jöttek, hát odaültették a vártisztek közé, akik voltak: Sukán János, az öreg számtartó; Imre deák kulcsár, a borospince felügyelője; Mihály deák élelmezőtiszt, vagy amint akkor mondták: cipóosztó; Gyöngyösy Mátyás deák, a püspök deákja (a vár a püspök földbirtoka volt); Boldizsár deák írnok s még egynéhányan. Mert Dobó nemcsak a tiszteket hívta meg, hanem hogy az egész vár képviselve legyen a vacsorán, egy tizedest, egy közembert, egy egri nemest és egy egri parasztot is felhívatott.”
Egymás után hangzanak el a köszöntések, koccintanak a legidősebb védőre (Cecey), a legfiatalabb védőre (Kristóf), az első törökre, aki meghal a falakon és az első magyarra is, aki elesik. Majd kisebb beszélgető csoportokra szakadnak az emberek. Dobó Gergellyel beszélget, amiből kiderül, Török Bálint pár hónappal azelőtt halt meg a börtönben, felesége pedig nem sokkal azelőtt, hogy Gergelyék hazatértek Konstantinápolyból, éppen a temetésre érkeztek Debrecenbe.
A jó hangulatban Gergely, Fügedy, Pető és Zoltay arra kérik Dobót, had csaphassanak ki éjszaka a törökre, Kristóf is nagyon szeretne velük tartani, Dobó végül beleegyezik, hogy száz emberrel meglepjék a török előőrsöt.

6. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Bódogfalvi Péter
1552 szeptember 9
Eger

Gergelyék halkan megközelítik a török tábort. Gergely előreküldi Bódogfalvi Pétert, egy közkatonát, hogy szúrja le az őrt. Amíg várnak, Gergely tanácsokat oszt az embereinek. Végül visszatér az Bódogfalvi és Gergelyék rátámadnak a törökökre. Teljes a káosz, a törökök menekülnek. Gergőék hatalmas zsákmánnyal és egy fogollyal térnek vissza a várba. A fogoly törökről kiderül, hogy az nem más, mint Dobó kéme Varsányi Imre.
Dobó, Varsányi, Mekcsey és Gergely visszavonulnak Dobó szobájába, ahol Varsányi beszámol arról, hogy mit tudott meg a török táborban. A török sereget Ahmed és Ali pasák vezetik, a seregben van még a történet szempontjából fontos több török is: Manda bég (Hajván), Dervis bég (Jumurdzsák), Veli bég, Arszlán bég (Jumurdzsák bátyja). Nagy a török sereg és sok köztük a janicsár és a lovas török.

7. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Bódogfalvi
kis török gyermek
Kocsis Gáspár és a felesége, fia
1552 szeptember 10
Eger

A vár piacterén megkezdik az éjszakai portya zsákmányának árverezését, a kikiáltó Bódogfalvi. Találnak az egyik szekéren egy nagy lelakatolt ládát is, amikor felfeszítik egy ijedt szemű török kisgyerek ugrik ki belőle. A várbeliek először meg akarják ölni, de aztán a sütőasszonyok megsajnálják és elrejtik a szoknyájuk közé a fiút.
Érdekes jelenet, amikor Gergely az éjszakai harc után lemegy fürdeni a folyóhoz. Összetalálkozik egy fiatal legénnyel, akiben arra a Gáspárra ismer, akivel még gyermekkorában találkozott (1. rész, 3. fejezet), mikor Évával Jumurdzsák elfogta őket. Kiderül, hogy a legény az akkori Gáspárnak a fia, aki feleségül vette Margitot, most mindhárman itt szolgálnak Egerben. Gergő örömmel öleli meg Margitot.

8. fejezet:

A fejezetben Gárdonyi leírja, ahogy a hatalmas török sereg lassan közeledik a várhoz, a tisztek pedig az egyik bástyáról figyelik.

9. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Dobó István
András deák az egri bíró
Baloghné asszony, Balogh Balázs apród anyja
1552 szeptember
Eger

A várba folyamatosan érkeznek a magyarok, ki azért, hogy védőként harcoljon, ki azért, mert a török elől menekül. Az érkezők között van András deák, az egri bíró is, aki magával hozza egy szekéren a város harangját is. Dobóék látják az egyik bástyáról, hogy egy négylovas úri hintó is közeleg. Dobóék találgatják, hogy ki lehet, kiderül, hogy Baloghné asszony az, Balázs apród anyja, aki a fiát keresi. Dobó döbbenten mondja, hogy hazaküldte a fiút, de az anyja azt mondja, hogy levelet hagyott otthon, hogy elszökött Nagy Lukáccsal vissza Egerbe. Dobó szomorúan mondja, hogy Lukácsról se tud semmit. Baloghné visszafordul a hintóval, Dobó egy század lovast rendel mellé, de már nem tudnak kijutni a várból, mert a török teljesen körülzárta. Dobóék látják, ahol a messzeségben feltűnik Nagy Lukács is 25 lovasával, azt hiszi, hogy még nincs körülvéve a vár és be tud jönni. Nagy meglepetésére azonban már mindenhol ott a török, 200 török lovas üldözőbe is veszi.

10 fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Dobó István
A főtisztek
1552 szeptember 
Eger

A törökök táboroznak, rendezkednek a vár körül. Felállítanak három ágyút is, Dobóék a bástyáról nézik, ahogy a topcsik (tüzérek) töltik az ágyút. A főtisztek nem értik, hogy Dobó miért nem lövet közéjük. Dobó csak mosolyog, de nem lövet. Eldördülnek az ágyúk, de túl messze lettek felállítva, el sem érik a várat.

11. fejezet:

Másnapra a törökök kétszer annyi ágyút állítottak fel, fele közelségben, mint előző nap. Dobó tudta, hogy így lesz, azért nem lövetett előző nap. Most viszont szétlöveti a török ágyúkat, amik tönkremennek, sokan meghalnak, ráadásul éjjel Gergely újra kicsap a törökre és komoly zsákmányt ejt. Másnap azonban újra ott vannak a török ágyúk, most már földdel teli kasokkal védik őket, és hiába lő beléjük Dobó, a topcsik most már sokkal fegyelmezettebbek, nem szaladnak szét. a török egész nap tüzel, éjjel a várbeli kőművesek javítják a falakat.

12. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Dobó István
Bornemissza Gergely
Dzsekidzs a kurd katona
1552 szeptember 
Eger

A török sereget vezető két pasa úgy dönt, hogy el kell foglalni Eger városát is és onnan is lőni kell a várat. Meg is teszik, a magyarok pedig rendezetten, dobszóval vonulnak vissza a várban. A főtiszteknek nem tetszik, hogy harc nélkül feladták a várost, az ebédnél kérlelik Dobót, had üssenek ki a törökre. Dobó beleegyezik, hogy a vár egyik kapuján kiszáguldanak, tesznek egy félkört a vár körül és a másik kapun visszatérnek. Így is tesznek, a törököket meglepetésként éri a támadás, a magyarok hatalmas vérfürdőt rendeznek.
A patakra nyíló kapu még nyitva, ott járnak ki a várból a vízhordó emberek. Különös helyzet, mert a keskeny patak egyik oldalán a magyar parasztok hordják a vizet, a másion meg a törökök fürdenek, isznak. Egyszercsak szóváltásba kerülnek a patak két oldalán az emberek és egy óriási termetű kurd katona lép be a patakba, hívogatva a magyarokat, hogy küzdjenek meg vele. A magyar parasztok villámgyorsan átrántják a kurdot az ő oldalukra, a többiek meg lándzsát tartanak a többiek mellének. A kurd foglyot felviszik a várba, Dobó elé. Kiderül, hogy Dzsekidzsnek hívják, Ahmed pasa seregéből való és piad, azaz gyalogos. Dobó megígéri neki, hogyha őszintén válaszol a kérdésekre, akkor az ostrom után elengedi őt. Dobó kikérdezi Dzsekidzset a török seregben uralkodó viszonyokról és Temesvár ostromáról, mert arról nem voltak pontos információi. a kurd őszintén válaszol.
A vár egyik kapujánál megjelenik egy török nő, mint kiderül annak a kisfiúnak – Szelimnek – az anyja, aki a nagy ládából került elő. Gergelyt eskü köti, hogy nem szólhat ki a várból, de a kisfiú kiszólhat, és azt kiabálja az anyjának, hogy az ostrom után magyar rabért cserébe kicserélheti őt az anyja.
Az éjszaka folyamán a csendben Jumurdzsák kiabál be a várba és közli Gergellyel, hogy nála van a fia. Ha Gergely odaadja az ő gyűrűjét, akkor visszakapja a fiát. Gergely nem hisz neki, mivel úgy tudja, Éváék Sopronban vannak, biztonságban.
Még aznap éjjel Varsányi Imre, a kém is bekéredzkedik a várba. Azt jött jelenteni, hogy a török felállította az összes ágyúját és másnap mindenfelől lőni fogják a várat. Dobó levelet írat Gergellyel, amit Varsányinak még az éjjel el kell vinni Szarvaskőre.

13. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Dobó István
Varsányi Imre
Vas Miklós
Bornemissza Gergely
1552 szeptember 16
Eger

Reggeli megdördül az összes török ágyú. Ez eleinte zavarodottságot okoz a várbeliek között, de később rájönnek, hogy csak azt kell figyelni, hogy hova hullott már golyó. Mivel az ágyúk helyzete nem változik, így ahova nem esik golyó, nyugodtan lehet járni.
Gergely meglátja, hogy a kis rab török gyerek, Szelim azzal játszik, hogy a legnagyobb golyóhullás közepette egy ágyúgolyót próbál meg egy kanállal kiásni a földből. Gyorsan ölbe veszi a gyereket és biztonságos helyre viszi.
Éjszakára a török abbahagyja az ágyúzást, akkor megindul a munka a várban, elkezdik betömni, kijavítani a golyó ütötte lyukakat a falon.
Éjszaka bekéredzkedik Varsányi Imre, a kém, aki levelet vitt Szarvaskőre, és Vas Miklós, aki Ahmed pasa első levelét vitte a királyhoz. Megjött a király válasza, Dobó némán olvassa a levelet, nem szól semmit, de arcára van írva, hogy a király nem fog segíteni.

14. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Dobó István
Bornemissza Gergely
1552 szeptember
Eger

A következő tíz napban a törökök folyamatosan lövik a várat, a magyarok pedig éjszakánként próbálják betömni a lyukakat, de a tizedik napra már marad rés, amit nem tudtak betömni. Ekkor egy újabb parasztember érkezik a töröktől, levelet hoz. Dobó el sem olvassa a levelet, csak a tűzbe dobatja. Később Gergely négyszemközt elmondja Dobónak, hogy mielőtt a levél lángra kapott volna, ő elolvasott belőle egy sört. „- Ez volt a sor: Vagy pedig kész-e a koporsód, Dobó István?”
Dobó válaszul egy fekete koporsót rakat ki a várfalra, mire a török ágyúk újra megdördülnek.

15. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Dobó István
Nagy Lukács
Balázs apród
1552 szeptember
Eger

A törökök már igen komolyan szétlőtték a várat, 15 nagy szakadék tátong a falakon. Dobó a törökök éjjeli mozgolódásából arra következtet, hogy másnap a törökök rárontanak a falakra, ostrom lesz.
Éjszaka sípszó hallatszik, majd a kiáltás: „Nagy Lukács jön!” Lukács embereivel együtt beverekszi magát a várba, komoly veszteségei vannak, de Dobó örömmel fogadja. Ahogy felsorakoznak előtte Nagy Lukács emberei, döbbenten fedezi fel a sor végén Balázs apródot.

16. fejezet:

Szereplők
Időpont
Helyszín
Dobó István
Bolyki Tamás
1552 szeptember 
Eger

Dobó azon az éjszakán mindenkit, akit csak nélkülözni lehet aludni küld, hogy a védők pihentek legyenek a másnapi ostromkor. egyedül a kőművesek dolgoznak,Bolyki Tamás hadnagy vezetésével, ám egy török lövés eltalálja és holtan esik össze. Dobó szomorúan értesül kedves embere haláláról és visszatér a szállására, ahol Baloghné várja: ”A kulcsárné dolgát vette át, s ő főzött Dobónak, ő gondoskodott mindenről.”
Dobó nem marad sokáig a szobájában, újabb ellenőrzőkörútra indul, aggódik a másnapi ostrom miatt, végül leül az egyik ágyú mellé és elnyomja az álom.

17. fejezet:

Dobó másnap korán ébresztőt fújat, a vár felkészül az ostromra. Az egyik bástyát, a Szegletbástyát átkeresztelik Bolyki Bástyára. Megindul az ostrom a törökök özönlenek a várfalakra, a védők elkeseredetten harcolnak. Gárdonyi leír néhány egyéni párharcot, bemutatja, hogy harcol Gergely, vagy Zoltay, aki  - bár az eskü tiltja – folyamatosan beszél a törökökhöz, káromkodva harcol. A védők elkeseredetten harcolnak, az egyik török már feljut a toronyra és kitűzi a török zászlót, de egy Komlósi Antal nevű katona a török karjával együtt a zászlót is levágja onnan. A magyar zászlót egy golyó leüti a helyéről, de egy Török László nevű katona kiugrik a fal egyik résén és még estében elkapja a zászlót. Dobó mindkettejüket megdicséri.
A nap legkritikusabb része, amikor a Templombástyát elfoglalják a janicsárok, egy pillanatra úgy tűnik, hogy elveszett a vár, de Dobó megfordítja az ágyúkat és derékba löveti a tornyot, ami nagy robajjal ledől, maga alá temetve a janicsárokat
Délutánra sikerül visszaverni az ostromot. A töröknek hatalmas veszteségei vannak, de sok a magyar sérült is. A halottak sorban fekszenek egymás mellett a vár piacán, köztük András deák is, az egri bíró. Dobó odahozatja a város zászlaját és azzal takarja be a holttestet.